Bijeenkomst

Maandelijks (uitgezonderd de maanden juli en augustus) wordt een bijeenkomst gehouden in Het Baken aan de Steinhagenseweg (adres Beneluxlaan 3) te Woerden (aanvang: 20:30 uur, zaal open 19:30 uur). ‘s Avonds is er doorgaans voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Tijdens deze avonden in een rookvrije zaal, goed toegankelijk voor gehandicapten, kunt u van gedachten wisselen met collega-verzamelaars en wellicht onderling ruilen. Voorts vindt er een veiling plaats, waarbij de kavels aan de meest biedende worden verkocht. Daarnaast is er een gratis verloting op basis van de presentielijst, alsmede een betaalde verloting waarvoor u een of meer lootjes kunt kopen. Voor rokers is er gelegenheid om buiten toe te geven aan hun verslaving. In de zaal zijn koffie, thee en (fris)drank verkrijgbaar tegen betaling.

Eens per jaar heeft de avond een wat feestelijk tintje. Ook wordt eenmaal per jaar een zeer uitgebreide veiling gehouden.

 Tijdens de bijeenkomsten is een handelaar aanwezig die benodigdheden (zoals catalogi, albums, pincet, stockboek) aanbiedt tegen 10% korting ! Deze korting geldt alleen voor leden en is niet van toepassing op postzegels.

Regelmatig wordt ook gepoogd om u op bepaalde aspecten te attenderen, bijvoorbeeld met behulp van een dialezing.

Op een tafel is de "stuiverhoek" te vinden, waar gesnuffeld kan worden in een stapel postzegels. Deze kosten allemaal slechts € 0,05 per stuk. De voorraad wordt regelmatig aangevuld.

Niet-leden zijn uiteraard ook welkom. Wel worden zij verzocht zich even te melden bij de bestuurstafel, opdat zij gratis gebruik kunnen maken van de faciliteiten voor een eerste kennismakingsavond.

Rondzendverkeer

 Iedere verzamelaar heeft zegels, waarvan hij vindt dat een ander er wellicht meer belangstelling voor heeft dan hijzelf. Deze kunnen dan worden ingeplakt in boekjes (verkrijgbaar o.a. bij de vereniging en de handelaren).

Wel dient er bij te worden vermeld welk bedrag men voor de  betreffende zegel(s) wenst te ontvangen. Deze boekjes kunt u inleveren bij het hoofd rondzendverkeer die dan weer via een ingenieus systeem zorgt dat de andere leden kunnen zien wat u in de aanbieding hebt.

 

Wie koopt wordt uiteraard geacht ook te betalen !
 

Om inzenders niet te lang op hun geld te laten wachten, wordt u verzocht de boekjes zo snel  mogelijk in te zien en door te geven aan de volgende op de lijst.

 

Veiling

Tijdens elke bijeenkomst wordt een veiling gehouden. Alle leden kunnen hiervoor postzegels aanbieden aan de veilingmeester.

De artikelen worden onderverdeeld in kavels. Een kavel kan bestaan uit één enkele zegel, een serie, een aantal zegels van een land, een stockboek, een album, een stel enveloppen en dergelijke.

De aanbieder bepaalt de prijs, al zal de veilingmeester wel behulpzaam zijn bij het vaststellen van het haalbare.

Per verenigingsavond worden een honderdtal kavels aangeboden, die voorafgaand aan de veiling kunnen worden beoordeeld. De inzet is tevoren vastgesteld en staat vermeld in het verenigingsblad. De veiling gaat bij handopsteken. Wanneer er meer bieders zijn worden de prijzen als volgt verhoogd:

tot € 5,- met € 0,10
tot € 20,- met € 0,25
tot € 50,- met € 0,50
tot € 100,- met € 1,00
boven € 100,- met € 2,00


Voor de bemiddeling berekent de vereniging 5%, zowel bij de koper als de verkoper. Wordt een kavel niet verkocht dan is uiteraard geen provisie verschuldigd.

Schriftelijke biedingen tenminste tegen de limiet.


Voorbeeld:
De limiet is €18,-, uw bod bedraagt €20,-
a) er zijn geen andere bieders, het kavel gaat voor €18,- naar u
b) er zijn een of meer andere bieders op €19,-, het kavel gaat voor €19,25 naar u
c) er zijn een of meer andere bieders op €20,-, het kavel gaat naar de eerste bieder
d) er zijn een of meer andere bieders boven de €20,-, het kavel gaat naar een ander

Ladderquiz

Maandelijks worden in de convocatie drie vragen gesteld die betrekking hebben op Nederlandse postzegels. Het is aan de lezers de juiste oplossing te vinden. Ieder goed antwoord levert een punt op.

Daarnaast wordt iedere maand een bonusvraag gesteld. De vraag kan betrekking hebben op niet-Nederlands postzegels of andere filatelistische onderwerpen. U kunt langs allerlei wegen het antwoord vinden.

Zo kunt u zoeken in filatelistische bladen, boeken, encyclopedie of op het internet. Wie de score van vijfentwintig punten behaalt, wordt beloond met een prijs en mag vervolgens opnieuw proberen de top van de ladder te bereiken.

Behaalde punten blijven geldig zolang uw lidmaatschap van de vereniging duurt. Kunt u bijvoorbeeld door drukke werkzaamheden gedurende een bepaalde periode geen tijd vinden om te puzzelen dan blijven uw punten staan.

De oplossing kan worden ingeleverd tijdens de verenigingsavond of worden gestuurd naar de puzzelredacteur per e-mail of post. Het adres vindt u in de convocatie.

Wie ten einde raad is en de oplossing echt niet heeft kunnen vinden, kan deze twee maanden later lezen in de convocatie samen met een nieuwe opgave.

Andere websites


Geertzen Philatelie

KNBF

Data bijeenkomsten

 

2020

22 januari
26 februari (ledenvergadering)
25 maart
22 april (grote veiling)
27 mei (bingo)
24 juni
23 september
14 oktober
25 november (feestavond)
16 december

 

Locatie bijeenkomsten

 

Het Baken
Steinhagenseweg
adres: Beneluxlaan 3
3446 GG Woerden

aanvang: 20:30 uur
zaal open: 19:30 uur