Ladderquiz

Maandelijks worden in de convocatie drie vragen gesteld die betrekking hebben op Nederlandse postzegels. Het is aan de lezers de juiste oplossing te vinden. Ieder goed antwoord levert een punt op.

Daarnaast wordt iedere maand een bonusvraag gesteld. De vraag kan betrekking hebben op niet-Nederlands postzegels of andere filatelistische onderwerpen. U kunt langs allerlei wegen het antwoord vinden.

Zo kunt u zoeken in filatelistische bladen, boeken, encyclopedie of op het internet. Wie de score van vijfentwintig punten behaalt, wordt beloond met een prijs en mag vervolgens opnieuw proberen de top van de ladder te bereiken.

Behaalde punten blijven geldig zolang uw lidmaatschap van de vereniging duurt. Kunt u bijvoorbeeld door drukke werkzaamheden gedurende een bepaalde periode geen tijd vinden om te puzzelen dan blijven uw punten staan.

De oplossing kan worden ingeleverd tijdens de verenigingsavond of worden gestuurd naar de puzzelredacteur per e-mail of post. Het adres vindt u in de convocatie.

Wie ten einde raad is en de oplossing echt niet heeft kunnen vinden, kan deze twee maanden later lezen in de convocatie samen met een nieuwe opgave.

Andere websites


Geertzen Philatelie

KNBF

Data bijeenkomsten

 

2020

22 januari
26 februari (ledenvergadering)
25 maart
22 april (grote veiling)
27 mei (bingo)
24 juni
23 september
14 oktober
25 november (feestavond)
16 december

 

Locatie bijeenkomsten

 

Het Baken
Steinhagenseweg
adres: Beneluxlaan 3
3446 GG Woerden

aanvang: 20:30 uur
zaal open: 19:30 uur