Welkom..

Welkom op de website van de Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken. De meeste mensen hebben ooit iets verzameld. De een spaart miniatuurtreintjes, de ander poppen, weer een ander stripboeken. Zo zijn er ook mensen die postzegels verzamelen.

Je kunt proberen alle postzegels bij elkaar te krijgen van één land of uit een bepaalde periode (bijvoorbeeld vanaf je geboortejaar). Maar je kunt ook een motief verzamelen. Onder motief kan alles worden verstaan zoals treinen, auto's, olifanten, vissen en noem maar op. Hoe beperkter het gebied, hoe moeilijker en vooral hoe meer studie het vereist. Ook omdat alle landen hun eigen postzegels uitgeven of laten uitgeven.

Daarnaast kan je natuurlijk ook poststukken verzamelen zoals brieven uit de tijd voordat er postzegels bestonden. Of je verzamelt eerste-dagenveloppen of enveloppen met een plaatsnaamstempel. Aantekenstrookjes is ook zo'n voorbeeld.
Als je serieus verzamelt en je er tijd en (soms) geld in kunt stoppen is al snel duidelijk dat je iets nodig hebt om alles overzichtelijk op te bergen zodat je er met plezier naar kunt kijken. Dan heb je een stockboek nodig en een pincet, later een catalogus en wellicht ook een album. Soms wil je het aan anderen laten zien of je zit gewoon op een regenachtige vrije middag te genieten van je eigen "schatten".

De Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken wil het genoegen dat je aan een verzameling beleeft vergroten. Kijk maar verder op deze site hoe wij denken dit te kunnen doen.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van postzegelverzamelaars in Woerden en Omstreken. Dit omvat niet alleen de gemeente Woerden (kernen: Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld), maar ook plaatsen als Breukelen, Kockengen, Linschoten, Montfoort, Nieuwerbrug en Waarder.

Deze belangenbehartiging doet de vereniging door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van een eigen maandblad een actief rondzendverkeer en, indien nodig, het bemiddelen bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De vereniging kent leden, gezinsleden, ereleden en jeugdleden. Het aantal jeugdleden is echter te gering om op dit moment voor deze categorie aparte activiteiten te ontwikkelen.

De algemene ledenvergadering beoordeelt jaarlijks of het bestuur de taken naar behoren heeft vervuld en stelt onder andere de contributie vast. Indien noodzakelijk wordt tussentijds een extra algemene ledenvergadering gehouden.

Historie

De Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken is opgericht in april 1953 en heeft een groot aantal jaren deel uitgemaakt van IV Philatelica. In 1994 is besloten als zelfstandige vereniging door te gaan.

Toen is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (NBFV).

De huidige naam van de bond is Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (KNBF) omdat bij het 100-jarig bestaan zij het predikaat Koninklijk heeft gekregen.

Onze vereniging heeft in 2003 haar 50-jarig bestaan gevierd en telt thans zo'n 120 leden.

Logo

In ons logo ziet u een gestileerd vignet van de stad Woerden, waarin duidelijk de stellingmolen, de Petruskerk en de Bonaventurakerk te herkennen zijn.

De agrarische delen van Woerden en omstreken kunnen niet beter worden weergegeven dan door de steeds zeldzamer koeien en schapen die links en rechts van het stadssilhouet wellicht nog te ontwaren zijn. Misschien ontdekt u tussen molen en kerk nog kaas.

Onder ziet u een gestileerde postzegel, waarin een posthoorn. Postzegels en wat ermee verband houdt vormen uiteraard de kern van onze site.

 

Bestuur

 

 
voorzitter Th. A.M. Poiesz (Theo)
vice-voorzitter G.A. Holtslag (Gerrit)
secretaris W.P.H. van 't Woud (Pim)
penningmeester R.G. van Kesteren (Rob)
evenementen G.A. Holtslag (Gerrit)
veilingmeester Th.A.M. Poiesz (Theo)
hfd rondzendverkeer J.C. Blonk (Jan)