Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van postzegelverzamelaars in Woerden en Omstreken. Dit omvat niet alleen de gemeente Woerden (kernen: Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld), maar ook plaatsen als Breukelen, Kockengen, Linschoten, Montfoort, Nieuwerbrug en Waarder.

Deze belangenbehartiging doet de vereniging door middel van het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van een eigen maandblad een actief rondzendverkeer en, indien nodig, het bemiddelen bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De vereniging kent leden, gezinsleden, ereleden en jeugdleden. Het aantal jeugdleden is echter te gering om op dit moment voor deze categorie aparte activiteiten te ontwikkelen.

De algemene ledenvergadering beoordeelt jaarlijks of het bestuur de taken naar behoren heeft vervuld en stelt onder andere de contributie vast. Indien noodzakelijk wordt tussentijds een extra algemene ledenvergadering gehouden.

Bestuur

 

 
voorzitter Th. A.M. Poiesz (Theo)
vice-voorzitter G.A. Holtslag (Gerrit)
secretaris W.P.H. van 't Woud (Pim)
penningmeester R.G. van Kesteren (Rob)
evenementen G.A. Holtslag (Gerrit)
veilingmeester Th.A.M. Poiesz (Theo)
hfd rondzendverkeer J.C. Blonk (Jan)