Historie

De Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken is opgericht in april 1953 en heeft een groot aantal jaren deel uitgemaakt van IV Philatelica. In 1994 is besloten als zelfstandige vereniging door te gaan.

Toen is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen (NBFV).

De huidige naam van de bond is Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen (KNBF) omdat bij het 100-jarig bestaan zij het predikaat Koninklijk heeft gekregen.

Onze vereniging heeft in 2003 haar 50-jarig bestaan gevierd en telt thans zo'n 120 leden.

Bestuur

 

 
voorzitter Th. A.M. Poiesz (Theo)
vice-voorzitter G.A. Holtslag (Gerrit)
secretaris W.P.H. van 't Woud (Pim)
penningmeester R.G. van Kesteren (Rob)
evenementen G.A. Holtslag (Gerrit)
veilingmeester Th.A.M. Poiesz (Theo)
hfd rondzendverkeer J.C. Blonk (Jan)